ВУЗ ШАГ

Індустріальний район. Дошкільний навчальний заклад № 160

  

Сторінка батьків

Шановні батьки!

Кожна дитина - це унікальний світ! Діти дуже різні, у кожній родині — свої традиції й своє життя. Батьки та всі близькі дитині люди вірять, що їхня дитина дуже здібна, сприйнятлива, і хочуть, щоб вона отримала гідну дошкільну підготовку й опанувала усіма навичками, які будуть необхідні в майбутньому. Ви й ми — партнери на шляху освіти й виховання Ваших дітей!

   Саме тому наш садочок поставив за мету допомогти максимально розкрити й розвити здібності дітей, підготувати до школи й сформувати потрібні для віку дитини навички, добре її виховати. Наш дитячий садок працює за новою Базовою програмою Міністерства освіти і науки України «Я у світі».

Робота  педагогічного колективу ведеться за основними лініями розвитку програми:

Фізичний розвиток.

 • Формувати знання дітей про власний організм та здоров‘я.
 • Формувати потребу систематично займатись фізкультурою, загартовуватись.
 • Вчити дбайливо ставитись  до свого тіла та організму, уміти його доглядати.
 • Виховувати самостійність в  рухливих іграх.
 • Поступово виховувати у дітей потребу в самостійному користуванні індивідуальними гігієнічними засобами та предметами догляду.
 • Формувати культуру споживання їжі, вчити їсти охайно, правильно користуватись столовими приборами.

 

Соціально-моральний розвиток.

 • Створювати сприятливі умови для становлення соціальної компетентності дитини.
 • Розвивати у дітей соціальні емоції  і мотиви.
 • Виховувати потребу у спілкуванні з однолітками, вправляти в комунікативних уміннях.
 • Допомагати дитині посісти відповідне місце у колі однолітків.

 

Емоційно-ціннісний розвиток.

 • Збагачувати внутрішній світ дитини
 • позитивними емоціями , насичувати її життя приємними враженнями.
 • Розширювати та поглиблювати уявлення дітей про людські переживання.             
 • Сприяти оволодінню дітьми «азбуки» емоцій.
 • Навчати емоційній регуляції поведінки та діяльності.
 • Виховувати  позитивне емоційно-ціннісне ставлення до природи, людей.

 

Мовленнєвий  розвиток.

 • Розвивати, уточнювати та активізувати словник дітей.
 • Учити використовувати слова, що означають назви властивостей, якостей, матеріалу різних предметів та речей.
 • Добирати синоніми, антоніми, споріднені слова.
 • Розширювати словник приказками, прислів‘ями, образними виразами з художніх творів.
 • Учити розуміти фразеологічні вирази.
 • Вдосконалювати граматичну правильність мови.

 

Пізнавальний розвиток.

 • Учити спостерігати за явищами та об‘єктами природи.
 • Знайомити дітей з процесами виробництва та споживання продуктів харчування, одягу.
 • Розвивати пізнавальні здібності дитини, здатність аналізувати, робити узагальнення, висувати припущення.
 • Розв‘язувати нескладні арифметичні та логічні завдання. виявляти  інтерес до логіко-математичної діяльності.
 • Стимулювати самостійну активність дітей.

 

Художньо-естетичний розвиток.

Образотворча діяльність.

 • Знайомити з творами образотворчого мистецтва, розвивати здібності до образотворчої діяльності, уяву та творчість.
 • Виховувати самостійність, організованість, уміння доводити розпочату справу до кінця.
 • Вчити розрізняти, та використовувати кольори.
 • Поєднувати ознайомлення дітей з образотворчим мистецтвом та відповідною музикою, мовною творчістю.
 • В ліпленні навчити дитину створювати образи різними способами. Формувати вміння створювати сюжетні композиції, використовуючи природні та допоміжні матеріали для передачі настрою, характеру, виразності.
 • В аплікації розвівати вміння дітей вирізувати різноманітні геометричні  форми, складати з них візерунки у смузі, крузі, прямокутнику. Підкреслювати характер образів кольорами, різноманітними матеріалами.
 • У конструюванні стимулювати у дитини бажання створювати конструкції, вправляти її в умінні планувати  та контролювати свої дії. Використовувати різноманітні матеріали.

Театралізована діяльність.

 • Виховувати комунікативні якості дітей, залучати батьків до активної участі в іграх-інсценівках.
 • Розвивати діалогічне та монологічне мовлення, інтонаційну виразність.

 

 Креативний розвиток.

 • Збагачувати практичний та теоретичний досвід дітей. Надавати можливість дітям самовизначатись, виявляти творчу ініціативу, здійснювати самостійний вибір, приймати свої рішення.
 • Заохочувати прагнення досліджувати та експериментувати.
 • Створювати сприятливі умови для становлення креативності, привертати до них увагу дитини , виховувати вміння пишатися своєю схильністю до своєрідності та  новизни.

 

З повагою вихователі